top of page

Referentiebudgetten

Voor het bepalen van de referentiebudgetten wordt de kostprijs berekend aan de hand van  korven van goederen en diensten die instaan voor de  invulling van de universele behoeften ‘gezondheid’ en ‘autonomie’. Deze behoeften worden verder geconcretiseerd in: gezonde voeding, kwaliteitsvolle huisvesting, toegankelijke gezondheidszorg en persoonlijke verzorging, geschikte kleding, voldoende rust en ontspanning, een veilige kindertijd, veiligheid, betekenisvolle sociale relaties en mobiliteit.

 

Referentiebudgetten berekenen de minimale kost van goederen en diensten die nodig zijn om op voldoende wijze in deze behoeften te voorzien.

Theoretisch kader

Om te bepalen welke  goederen en diensten een gezin minimaal nodig heeft, baseren de onderzoekers zich op de Theory of Human Need.

Totaalbedragen

De som van alle uitgavenposten geeft het inkomen dat minimaal noodzakelijk is om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.

pexels-nicola-barts-7927581.jpg

Een referentiebudget volstaat niet altijd om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Korven

bottom of page