top of page

Gezondheid

Het referentiebudget voor gezondheid gaat uit van personen die in een goede gezondheid verkeren. Naast het remgeld voor enkele jaarlijkse huisartsconsultaties, een preventief tandartsbezoek en een tandbehandeling om de vijf jaar, bevat het ook de kost van een huisapotheek met daarin wat courant noodzakelijk is. Het gezondheidsbudget verrekent ook enkele producten en diensten in het kader van  preventie van ziekten (zoals screening van kanker), als ook de verzekeringsuitgaven voor de toegang tot de gezondheidszorg.  Hieronder vallen de ziekenfondsbijdragen, de kostprijs van de Vlaamse zorgverzekering en de minimale kost van een hospitalisatieverzekering.


De medische kosten van gezinnen nemen aanzienlijk toe bij een ziekte of handicap. Daarom moeten maatschappelijk werkers bij de beoordeling van concrete leefsituaties alle ziekte-gerelateerde kosten apart aan het referentiebudget toevoegen. 

bottom of page