top of page

Relaties en burgerschap

Relaties geven mensen emotionele steun en instrumentele steun (praktische en materiële hulp). Ze bieden ontmoeting, ontspanning en gezelschap. Ze zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van onze eigen identiteit: via dagelijkse sociale contacten vormen we onze eigen overtuigingen, waarden en normen.


Om sociale relaties te kunnen onderhouden wordt een budget opgenomen van een eenvoudige smartphone met een minimaal abonnement.  Daarnaast wordt voorzien in een maandelijks budget om het thuis gezellig en comfortabel te maken, alsook een beperkt budget om thuis vrienden en familie te ontvangen, om deel te nemen aan een eetactiviteit van de school of een vereniging. Er is eveneens een beperkt budget voor het vieren van verjaardagen, nieuwjaar en de vaste jaarlijkse religieuze feesten. Voor grotere feesten zoals geboorte-, lente- of communiefeesten voorziet het budget één feest per zes jaar. Tot slot is er een bescheiden budget voor geven van geschenken.


Om de rol van burger goed te kunnen vervullen bevat dit budget ook de kostprijs van een identiteitskaart en een Kids ID (+lezer), de provinciebelasting, huisvuilophaling, de ledenbijdrage voor een vakbond en de kost voor gezinsadministratie zoals een laptop met internet (en voor gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar ook een printer, inkt en printpapier). Vanzelfsprekend vervult een laptop meerdere functies en kan deze evengoed in het budget voor ontspanning of veilige kindertijd worden opgenomen.

bottom of page