top of page

Totaalbedragen

De som van alle uitgavenposten geeft het inkomen dat minimaal noodzakelijk is om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Totaalbedragen
Download
bottom of page