top of page
pijl links.png

Mobiliteit

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

Hello

My name is Alexa Young

Briefly introduce yourself and share something interesting with website visitors. Double click to edit the text.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Veiligheid

Basisveiligheid is een mensenrecht en gaat bijvoorbeeld over bescherming tegen ziekte, werkloosheid, externe agressie en milieurisico's.


Vele aspecten van veiligheid zijn echter niet rechtsreeks verbonden met de persoonlijke aanschaf van bepaalde goederen of diensten, maar eerder met de wijze waarop de samenleving is georganiseerd en het aanbod van publieke goederen en diensten. Noodzakelijke producten die door gezinnen moeten worden aangekocht in functie van hun persoonlijke veiligheid houden in sterke mate verband met hun woning. Een brandverzekering, CO-melder, blusdeken en zaklamp maar ook een basisbankdienst en familiale verzekering zijn minimale individuele uitgaven die nodig zijn om een basisveiligheid te realiseren.

bottom of page